Har vi bytt religion?

Citat som har tjugo år på nacken. Jag samlade på mig dem i förarbetet till en uppsats som skulle skrivas. Något av dem letade sig säkert in i den färdiga texten...

Leva livet

“Acceptansen eller intresset för sådant som reinkarnation, varsel, telepati, kommunikation med avlidna anhöriga, mm, är stor. Medan flera av de föreställn...

Postmodernt eller modernt?

Hammer (2004, s. 319) för en intressant diskussion kring huruvida den nya andligheten är modern eller postmodern? Hans svar är att den har drag av båda. Den är ...