En hälsosam gudstro?

Mastigt ämne, som man kanske inte ens borde rota i. Ett mysterium man borde låta vara? Det hamnar så lätt i ett emotionellt ställningskrig mellan för eller emot...

Dammsugaren Herbert & Gud

Apropå att vi gärna animerar saker vi har omkring oss. Och kanske Livet självt. Bara en mänsklig böjelse, som i sin tur gett upphov till religioner, etc? (Men j...

Finns Gud?

Här följer några reflexioner – prövande, hypotetiska – kring om det finns en personlig gudom. Det är klipp ur en diskussion som fördes i ett annat f...

Finns gud i nyandligheten?

”Hos många esoteriker kan man ana en uppenbar svårighet att integrera Gud i deras filosofiska system, eftersom det i praktiken inte finns någon plats för Gud i ...

Fry om Gud

Intervju i irländsk teve för några år sen, med brittiske komikern Stephen Fry, som leder till att han anmäls för hädelse. Ett mål som kanske inte avgjorts ännu?...

Psykologisk forskning

Granqvist och Hagekull (2001) kunde visa att det fanns en stor samsyn kring de påståenden de presenterat. Det vill säga en gemensam världsåskådning. Delade anhä...