“Det var meningen!”

Och när vi väl kommit dit vi kommer (och stationerna längs vägen) så har man ofta en känsla av att det var “meningen” det skulle bli just som det bl...

Osäkerhet och dogmatism

Dogmatiska religiösa och dogmatiska ateister var, som man kunde förvänta sig, mer benägna att hålla med fördomsfulla påståenden om ”de andra”. Men i båda fallen...