MDMA & Mysticism

Kort rapport från konferensen ICPR 2024 som hölls i Haarlem, Nederländerna, 2-4 juni i år. Psykedelika för helande och personlig utveckling. Med en koppling til...

Pehr G och William J

Pehr Granqvist har jag refererat till många gånger. Numera professor på Stockholms universitet. Han var till stor hjälp och bidrog med inspiration när jag gjord...

“Det var meningen!”

Och när vi väl kommit dit vi kommer (och stationerna längs vägen) så har man ofta en känsla av att det var “meningen” det skulle bli just som det bl...

Källor div, kogn/ps

Källor Buxant Buxant och kollegor (Buxant, et al, 2007, 2008, 2010) menar att även om anhängarna uppvisar en större känslighet, en större skörhet, som eventuell...