Sökare i det 21:a århundradet

Psykisk hälsa och andlighet i allmänhet och samtida (New age, Västerländsk esoterisk, holistisk, etc) andlighet i synnerhet. Sådant som brukar sammanfattas som ”nyandlighet”

Fokus

Samtal, handledning, utbildningsuppdrag. Individuellt och i grupp.

Tjänster


“To know that a person is in some sense ‘religious’ is not as important as to know the role religion plays in the economy of his life.” (Allport & Ross, 1967)


Till vardags arbetar jag med vanliga, mänskliga problem, kunde man säga. Det har jag gjort länge och tycker att det är både meningsfullt och roligt. I grunden har jag en psykodynamisk-analytisk inriktning.

Hemsidan handlar dock om något annat: Nutida andligheter. Mitt intresse för det området är akademiskt och folkbildande, i brist på bättre ord. Det har beröringspunkter med sådant som sekularisering, alternativa behandlingsformer, wellness-kultur, individualisering, tidsanda, mm. Existentiellt, diverse.

Men det är också personligt. Jag har rört mig i dessa tankevärldar och sammanhang, på ett eller annat vis, hela mitt vuxna liv.

Välkommen!

Frågor & svar

1000023057 2
1000010898 scaled 1

Stefan Hellsten
Legitimerad psykolog

Kontakt

www.stefanhellsten.com

Jag har jag ett intresse för psykologi och andlighet. En översikt: Psykodynamisk psykoterapi och psykologi har sitt ursprung hos Sigmund Freud. I början av 1900-talet utvecklade han psykoanalysen i teori och klinik. Andra har vidareutvecklat hans idéer: Donald Winnicott, Wilfred Bion, Melanie Klein m fl. Humanistisk psykologi växte fram delvis som en motkraft. Att istället fokusera på “det friska”: Abraham Maslow. Nästa steg blev transpersonell psykologi, som i ännu högre grad (vad jag förstått) ställde sig öppen för högre aspekter i människan: Stanislav Grof, experimenterandet med droger för personlig utveckling och psykiskt läkande. Ur detta har det senare Integral psykologi vuxit fram: Ken Wilber. Positiv psykologi: Míhály Csíkszentmihályi. Religion har väl alltid funnits. Terapeutiskt: Själavård, andlig vägledning, förbön, kristen djupmeditation. Retreater och pilgrimsvandringar. På 60-talet och i början av 70-talet uppstod det som vi idag kallar nyandlighet och New age. Västerländsk esoterik, holistisk andlighet, Västerländsk buddhism. Inspirerat av österländsk andlig praktik och teologi – yoga och meditation, reinkarnation och karma, gurus och lärjungar. Och teosofi, bl a: Madame Blavatsky. Viktiga namn i detta sammanhang: Jiddu Krishnamurti, som uppfostrades av teosoferna Annie Besant och Charles Webster Leadbeater och förutspåddes bli den nye Världsläraren. Han hoppade av i trettioårsåldern. I samband med detta genomgick Teosofiska sällskapet en kris. Rudolf Steiner hoppade av och grundade Antroposofiska sällskapet, som vi känner genom Walldorfpedagogik, biodynamisk odling, Vidarkliniken, mm. En skandinav i samma genre: Martinus Thomsen, “Martinus”, vars lära brukar kallas Martinus kosmologi. I skärningspunkten mellan nyandlighet och psykologi/terapi har vi fenomen som: Pre/trans fallacy (Wilber), spiritual bypass/bypassing (John Welwood). Även sådant som brukar kallas “terapeutiska sekter”. Vilka som bör tar med här är väl inte solklart: Scientologin av L Ron Hubbard, m fl. Hit bör väl också räknas div andliga gurus/inspiratörer/läror/system som fokuserar på personlig/andlig utveckling: Byron Katie, Deepak Chopra, The Secret, Mirakelkursen – A Course in Miracles. Åtskilligt av sådant som ryms inom den holistiska andligheten har ju också fått stor acceptans hos allmänheten. Intresset för yoga, meditation, astrologi, mm. Även reinkarnation och karma. I flera undersökningar har det kunnat påvisas att så många som 25% av folk i väst omfattar tron på att man återföds, lever liv efter liv. Det finns också en anti-kultrörelse, mer eller mindre agiterad. Många med egna erfarenheter, s k avhoppare, eller drabbade anhöriga, men även psykologer, psykoterapeuter, m fl som intresserar sig för detta område. I Sverige bl a: Håkan Järvå, Helena Löfgren, Anette Nyman, Clas Svahn. I det sammanhanget, det religionsskeptiska, bör Sigmund Freud lyftas fram, så klart. Magiskt tänkande i alla dess uttryck. På senare år har begreppet Conspirituality börjat användas. En mix av New Age Spirituality och Conspiracy theories. Inte minst i kölvattnet av Donald Trump och den konspirationskultur som frodats kring honom. QAnon. Här sugs även sådant som Chem trails, föreställningar om faran med vaccin för Covid-19 upp, 5G, Illuminati, Bill Gates, Bill Clinton m fl, upp. Förslagsvis kunde denna mix av nyandlighet och konspirationstänkande på svenska benämnas konspirationsandlighet.