Andlighet & psykologi

Psykisk hälsa och andlighet i allmänhet och samtida (New age, Västerländsk esoterisk, holistisk, etc) andlighet i synnerhet. Sådant som brukar sammanfattas som ”nyandlighet”.

Individuellt
Samtal/Konsultationer/Handledning

Enskilda möten. På min mottagning i Stockholm (T-Odenplan), via video, telefon eller e-post.

PSX 20240706 145224

Info

Grupper
Föreläsningar/Seminarier/Samtalsgrupper

Innehållet kan anpassas till målgrupp och format. Publikens delaktighet, frågor, reflexioner och invändningar, uppmuntras.

profil fb 3gubbar 3 sharp

Info

Om mig