Har vi bytt religion?

1000011576
Har vi bytt religion? 2

Citat som har tjugo år på nacken. Jag samlade på mig dem i förarbetet till en uppsats som skulle skrivas. Något av dem letade sig säkert in i den färdiga texten, men minns inte om alla gjorde det. (Dock finns alla säkert med i den fullpackade, ofärdiga och på tok för långa version som var ett förstadium.)

Ibland dyker citaten upp ur det elektroniska mörkret. Hade forskarna Hammer och Kärfve rätt?