Två utv.mål som krockar

Två utvecklingsmål som krockar! Samtidigt som individen med åldern närmar sig ett mera moget/ambivalent/paradoxal stadium och utsiktspunkt (här till ledd och pr...

Slutord

Frisk (2000) refererar till de amerikanska religionsvetarna James R. Lewis och J. Gordon Melton, som uttryckt att de ser new age som “an integral part of ...

Olika andligheter

Gudsbild Glapp Stora spänningar Mellan motsatser Fullkomliga kategorier Gnosticismen Gnosticismen är en andlig lära som fanns redan vid tiden kring kristendomen...

Sammanfattning

Individen är ensamt ansvarig för sitt öde och hur livet gestaltar sig. Samtidigt som hon förbunden med och ompysslad av många osynliga och välvilliga varelser. ...

Gud

Gud, allokativa aspekter. På frågan om Gud är personlig eller opersonlig ges motsägelsefulla och tveksamma svar. Inte bara så att respondenterna har olika uppfa...

Terminala

Chapter XXXIII. The Apology [Translated by the Rev. S. Thelwall, Late Scholar of Christ’s College, Cantab.] downloades Nya perspektiv kan också göra att i...

Deklinativa

Erfarenhetsbank På den tidpunkten har individen en fullständig erfarenhetsbank: ”Ja då ska man ha varit från mördare, eller vad man nu vill, till nånting…...

Kapacitativa

v. Kapacitativa realiteter (s 28-40) Denna domän handlar om hur individen hanterar sin otillräcklighet och sin svaghet. En sådan som kan vara såväl medfödd som ...