Andlig på olika vis

Parallellt med att jag höll på med examensarbetet för att bli klar psykolog, så prövade jag också att göra en “modell” som skulle sammanfatta centra...

Vad är att vara “vis”?

Det är en fin gräns mot tankeoreda, galenskap. Där allt kan verka mixa och funka ihop? Men då är väl oftast funktionen nedsatt i och för sig… Kommer tänka på en...

Mognadsfelslut

Talibanerna har tagit över. Det gick snabbt! Jag lyfter upp ämnet så det får en egen avdelning. Inte för det andliga, men psykologin. Vad ska man tro? De har hå...

Transpersonell ps, etc

Humanistisk psykologi, med förgrundsfigurer som Abraham Maslow och Carl Rogers?, uppstod bland annat som en reaktion mot reduktionismen inom såväl psykoanalys s...