Att vakna ur tankarnas drömvärld

1000007669
Att vakna ur tankarnas drömvärld 3

“Vi pratar om anknytningens evolutionära funktion, vad som kännetecknar trygg och otrygg anknytning, om organiserad och desorganiserad anknytning, om undvikande och ambivalent anknytning, om att man kan gå från en otrygg till trygg anknytning som vuxen, om andlighet som upplevelsen om att stå i kontakt med något större än sig själv, om andlighet som något man kan, men inte måste, ge religösa tolkningar, om att ett andligt uppvaknande innebär att man vaknar ur tankarnas drömvärld… “

narvaropodden

#099 Livet Närvaropodden

Ett samtal med Anna Kåver leg psykolog och författare, aktuell med boken Med livet i behåll. Om åldrandes frihet och förluster. Vi pratar om meningen med livet, om skillnaden mellan att förstå och mäta tillvaron eller att uppleva den, att närvaro är ett naturligt tillstånd, att åldrande pågår i hela livet, att känna sig nöjd med livet, om hur jag har det och hur jag tar det, acceptans som startpunkt för handling, om att dansa med verkligheten där verkligheten för och jag följer, att ta tillvara på varje dag, om världen blir bättre eller sämre, värdet av nyfikenhet och humor, att åldrande kan innebära frihet, fåfänga som positiv drivkraft, om hur man kan förhålla sig till döden och – om färden mellan himmel och helvete.
  1. #099 Livet
  2. #098 Mognad
  3. #097 Verkligheten
  4. #096 Mänskligt
  5. #095 Misstag