Niklas och verkligheten (TV4)

Niklas Källner i ny dokumentärserie på TV4. Känns som att han spinner vidare på andra serier i närtid, flera med Anna Lindman bakom, om svenskarnas andliga läng...

Psykologisk forskning

Granqvist och Hagekull (2001) kunde visa att det fanns en stor samsyn kring de påståenden de presenterat. Det vill säga en gemensam världsåskådning. Delade anhä...