Träd som kan promenera?

1000023351
Träd som kan promenera? 3

Träd som kan vandra? De finns i Tolkiens fantasivärld, som potentiell organismform inom viss nyandlighet. Och i verkligheten!

Inom Västerländsk esoterik, åtminstone den som utgått från danske mystikern Martinus Thomsen, finns föreställningen om hur individen långsamt utvecklas via olika “riken” och organismformer. Mineral, växt, djur, osv. Allt går gradvis, så klart. Varje rike har också sina mindre och mer utvecklade nivåer. Som jag förstått det.

Det måste då finnas tillfällen när man befinner sig på gränsen? Har börjat tillägna sig nya förmågor. På väg till nästa rike…

1000023350
Träd som kan promenera? 4

“In Ecuador, the Socratea Exorrhiza, known as the walking tree, fascinates with its unique ability to ‘walk’. Its aerial roots act as ‘legs’, allowing it to move slowly in search of optimal sunlight.

As the soil erodes, it develops new roots that find more stable and fertile soils, facilitating its movement of up to 2-3 centimeters per day or 20 meters per year.”

https://www.natureandculture.org/directory/walking