Hare Krishna psykos

Det har gjorts en del forskning på medlemmar i olika nyandliga grupper också, bland annat Hare Krishna, som visat att dessa befinner sig på gränsen mellan att vara normala och att ha psykotiska symptom eller tecken på vanföreställningar (Peters, 2001; ref i Farias, Claridge & Lalljee, 2005).