2000: Tidblom

(Tidblom, 2000) Många terapier och  livsåskådningar som associeras med  New Age är mer etablerade och accepterade idag är för bara tio år sedan. Begreppen inom New Age som pseudoreligion har blivit mindre främmande för fler människor än enbart inom kretsen New Age-anhängare. Tv sänder program om andar och spöken, yogatraditionen sprider sig till gym, skolor och sjukhus och “Livsstilsmässor” erbjuder Healing och  Tarot. Detta kan  förklara att många människor som tror på livsåskådningar som innefattas av New Age (exempelvis paranormalafenomen och reinkarnation) inte själva anser sig vara en del av New Age, varken som rörelse eller livsfilosofi… TidblomA_Nyandlig_personlighet_2010.pdf