Härbärgerande (H-typ)

Personer som hittat något att leva för, att tro på. Viss positiv suggestion eventuellt från sunda, ideologiskt starka personer. Prästen, eller nya vänner. Förmodligen kan åtskilliga av AA-rörelsens medlemmar räknas hit. D v s en lära som i sin övergripande atmosfär är påfallande mogen, i sina reflektioner och i sin syn på människan, även om den inte besvarar några av de stora frågorna.