Studien, övr (2009-2015)

Här finns div arbetsmaterial som aldrig kom med i den färdiga uppsatsen (inte i den här formen i alla fall). Det är allt möjligt, citat, hugskott, utkast till grafiska modeller, ett slags nästan “stream of thought”-anteckningar jag förde i mobilen under flera år, mm. Avsnittet redovisar “a work i progress” och det mesta tycker jag är relevant på ena eller andra viset eller, åtminstone, värt att fundera vidare kring.

Men fram för allt finns längre sammanställningar av & utdrag ur de intervjuer som låg till grund för resultatdelen i studien.

 • Intervjuer 2009-2010
  För examensarbetet genomförde jag 11 längre semi-strukturerade intervjuer med sympatisörer. Detta är tematiska sammanställningar av vad som framkom i de intervjuerna.
 • “Modeller”
  Ett gäng grafiska figurer, med arbetsanteckningar vad de skulle kunna förklara eller beskriva.
 • “Mobilanteckningar” 2019-2013
  Som är precis detta, anteckningar förda i mobiltelefonen under lång tid (ca 170 A4-ark).
 • Lång, tidigare version av uppsatsen
  Denna kom som väntat tillbaka med vändande post från examinatorn. Men var betydelsefull för mig, gissar jag. Det som ligger under “Textfragment” är till största delen sådant som behövde klippas bort innan den slutgiltiga versionen.
 • Referenslista, ext.
  Den referenslista som fanns med till sent i arbetet. Men i den färdiga uppsatsen blev den betydligt avkortad.
 • Textfragment