Ett experiment

asc times i iv 3dec14

Div texter (2009-2014) om den här figuren. Kan verka spekulativt, eller elitistiskt, men relaterar till forskning av först och främst teologen och utvecklingspsykologen James D. Fowler. Även psykologer som Abraham Maslow och Erik H. Erikson har bidragit till genren “stadiumteorier”. Jag har främst intresserat mig för Fowler och hans forskning på ffa troende kristna.
Texterna innehåller många olika beteckningar för den vertikala och horisontella axeln, nivåer och typer, och själva figuren, men i stort sett är det samma grundidéer. Ska försöka sammanställa och transponera de bästa idéerna till ngt enhetligt senare:
Att hantera det paradoxala
Vad ska typerna heta?
Inventorium
Tankar om axlarna i figuren
A second boldness
ASC
Nivåer och typer i figuren. Reflektioner och jämförelser med andra system (PDF)