Vad ska typerna heta?

Krav på namn:
 
Inte vad individen gör, utan vad som GÖRS med individen av läran/individen, vad som förstärks eller accentueras. Karaktären hos den andliga praktiken, som individen/läran båda har bidragit till s a s.
 
Ska ha en likalydande, engelsk ekvivalent (helst med samma initial), som kan vara ett beskrivande, adjektiv, och fungera som en beteckning på ”typ av andlighet”.
 
Något med vad andligheten GÖR med individen, inte bara en beskrivning av själva andligheten – eller vad individen känner för själva andligheten (t ex ”Fascinerande”).
 
Namnet ska beskriva den INVERKAN läran/individen själv har på individen avseende hur hon (ser på sig själv och sin historia (läran alliererar sig med den psykiska försvaren, på gott och ont), omvärlden och medmänniskorna. D v s vad andligheten hjälper/underblåser/ger ytterligare näring åt. (eller har detta redan gjorts i ”nivå”-bestämningen?
 
Alternativt en beskrivning av det tillstånd individen då befinner sig i (”itererande”=upprepande gamla mönster och upplevelser)
 
Gärna beskrivande ord från andra verksamhets/vetenskapsgrenar än psykologi! T ex ”itererande”, ”nivellerande”
 
Det räcker inte med att namnet uttrycker att läran/andligheten ”understödjer” (t ex Desorienterande?), för det göra alla…
 
Ska inte vara ett allmänt ord för förvandling/förstärkning, som också kan gälla för negativt: ”transponera”.
­­­_ _ _ _ _
 
Ordslut på ”-iv”? Itererande-iterativ, illusionerande-illusiv?
Eller ”-istisk”? Simplistisk?