Dynamisk förståelse

Det behövs en dynamisk förståelse av fenomen som regression-vuxenhet, frihet-fundamentalism, kollektivism-individualism, och en modell som gör det möjligt att skilja ut de olika uttrycken. Med andra ord: Det finns minst två slags regression två slags individualism, två slags ansvarsfullhet, o s v, och modeller måste kunna skilja ut dem.

Det behövs också en dynamisk föreståelse för att förklara hur en andlighet kan ”gå bakåt”. Sådant har Fowler fått kritik för. Enligt honom själv är detta inte möjligt (ref).