2-Självcentr, sv/v (SIMC)

Googlar och hittar ett forum som beskriver, tror jag, M Scott Pecks fyra stadier… Unga människor, den som postar först är säker på hon befinner sig på högsta stadiet. Hon undrar var de andra på forumet tror de befinner sig? Det är charmigt, på sitt sätt, som med åtskilligt i den åldern. Det är motöverföringen på det. Men sen? Liknande självbild hos, säg, en trettio eller fyrtio år gammal person blir mer bekymmersamt, beklämmande.