Intervjuer 2009-2010

1000023264
Intervjuer 2009-2010 2

Som underlag för ett examendarbete om new age/nyandlighet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, gjorde jag 11 längre intervjuer med sympatisörer. Dessa intervjuer transkriberades, kodades och föll ut i ett antal teman.

I ett senare skede av uppsatsarbetet slogs resultat- och diskussionsdelarna samman, och uppsatsen kortades av betydligt. Här följer länkar till de olika delarna i den ursprungliga resultatdelen, med många citat, för den som vill läsa: