Sprang från sanningen driven av skam

1000023262
Sprang från sanningen driven av skam 2

“Jag sprang ifrån sanningen, väldigt driven av skam. Jag jobbar med människor som mår dåligt, jag ska vara en klippa. Så jag sprang och jag log. Jag log hysteriskt ända till slutet…”

http://www.expressen.se/nyheter/qs/karin-40-blev-aldrig-sig-sjalv-igen/

Karins personliga berättelse, och reflektioner, som har vissa beröringspunkter med temat för den här hemsidan. Individualismen, optimismen.
Tidigare kallades tillståndet ibland “utmattningsdepression”. Men det blir tydligt, i mötet med intervjupersonen, att det inte alls primärt handlar om depression. Även om vissa symptom kan påminna om dem vid egentlig depression och att det inte vore konstigt om man blev deprimerad på kuppen.