Skyddsfaktorer, skiss

Förslag på sådant som kan fungera som skyddande faktorer, och avgör vilken påverkan en världsbild/livssyn som nyandligheten kan ha på liv och personlighet:

Skyddsfaktorer
Humor
Uthållighet
Medkänsla, empati
Öppen för det omedvetna
Tolerera det paradoxala, det imperfekta
Uthärda ovisshet, osäkerhet
Symbolisk förmåga
Att uppskatta det ofullkomliga
Tolerera det imperfekta
Sund aggressivitet
Erkänna behovet av närhet, gemenskap
Koherens mellan ideal och verklig förmåga
Koherens inte endast mellan världsåskådningens olika element, men att också beakta balansen mellan ideal och sina reella behov och sin reella kapacitet.

Kunna koppla bort, ventil

Ingen brådska
Öppen för mystik
Att kunna leka
Mogna, flexibla försvar
Att kunna sörja, ångra
Att kunna känna skuld