Modellverkstad 2009-2014

Några försök att bena ut andlighet i allmänhet, och samtida andlighet i synnerhet (klicka på bilderna så blir de större!).
Den här figuren var en variant på yinyang-symbolen. Det mest innovativa var väl de små “monaderna”, hur de benämndes och förhöll sig till varandra. De kunde vara värda att bygga vidare på, tycker jag:

yinyang 4monader beteckningar småmonader a h

Den här var ett försök att se hur de tre grundföreställningarna i new age/nyandlighet, som jag såg det, förhöll sig till varandra. Dvs att det fanns andlighet som omfattade en, två eller samtliga (reinkarnation, karma, samt föreställningen om individens utveckling mot emotionell och kognitiv fulländning). Jag kallade den FUKAR-modellen, och en andlighet som omfattade samtliga föreställningar benämndes “fukarisk andlighet”:

FUKAR m kommentarer 100203

Här är en text med lite fördjupning av hur tankarna gick.

Och en till:

modell blomma

Här är en annan skiss över hur olika samtida andligheter kan tänkas förhålla sig till varandra, överlappar:

cirklar 1a 29nov

En liknande. Gick det att fånga något gemensamt, överlappande, som förtjänade att få ett eget namn. Det tyckte jag, och provade ett tag att kalla det “NA”:

NA figur2

Den här bilden innehåller inte så många detaljer, det är mer en illustration. Men av något väldigt centralt och viktigt. Inspirerat av James Fowler och hans Faith Development Theory, begreppet “a second naïvité”:

second naivite fowler

Den figur som jag ägnade mest tankemöda åt, var den här. “Adult spirituality chart”, med flera arbetsnamn:

asc2 27nov14

Den har fått en egen tråd HÄR.