Katolisering?

Vet inte vad det kallas med kristet språkbruk, men att lutheraner konverterar till katolicismen. Dagen berättar om Bergets föreståndare, Peder Bergqvist, nu gör detta tillsammans med flera kollegor. För en utomstående är det inte alldeles lätt att förstå hur detta kan vara så laddat, men det är det.
Tidningen Dagen rapporterar att Bergets föreståndare, ihop med flera kollegor, nu lämnar sin tjänst och konverterar till katolicismen. https://twitter.com/Dagen/status/661941008293216256
I anslutning till artikeln som Dagen länkat kan man läsa in sig på bakgrunden. En som gjort en liknande resa, men från frikyrkan, är Livets ords grundare och före dette ledare, Ulf Ekman. I dagarna utkommer han och hans hustru med en bok som beskriver deras resa: “Den stora upptäckten – vår väg till katolska kyrkan” (Catholica Förlag):
Här är inlägget på DN (2014-03-09) där Ulf Ekman berättade att han nu lämnade Livets ord:
Därför lämnar jag Livets ord och blir katolik