Result & Disk

En övertygelse om det eviga tidsspannet för andens evolution, de oräkneliga nivåerna, materiens gränslösa djup, fyllt av levande varelser i lager på lager, mm.